If I Were a Pirate

חבר לעבודה ביקש ממני לתרגם את השיר “לו הייתי פיראט” מאת השלושרים לאנגלית (וודאי כדי להרשים בחורה כזו או אחרת). החרוזים פחות או יותר נשארו, וגם המקצב, אז בסך הכל אני דיי מרוצה (פרט לשורה המזוויעה, “ודמי יתנפץ אל הדופק”). If I were a pirate If I were a pirate, if a princess you were, … More If I Were a Pirate