The Officer’s Paradox

לאחרונה עלה במוחי ניסוי מחשבתי, אשר כל אדם עם נסיון צבאי יתפסוהו כמעניין ובעל משמעות. נניח שבוקר אחד, קצין בצה”ל, לצורך העניין סגן, קם, פשט את הפיג’מה, ולבש את מדיו. הוא דיגם את עצמו, נעץ את סיכת המ”מ, הלך לראות במראה כיצד הוא יפה וחביב, ובהליצות דעת וסיפוק עצמי, הצדיע לעצמו במראה. או אז, הוא גילה שהוא בבעיה חמורה – מולו מופיע קצין השקול לו בדרגה, ואסור לו, על פי פקודות מטכ”ל, להוריד את היד עד אשר הקצין שמולו משחרר אותו. הרי לפי הפקודה 33.0913, סעיף 5.ג: “חייל המצדיע יעבור לעמידת דום וישהה במצב זה עד לקבלת רשות לעבור לעמידת נוח”, כאשר השחרור המקובל כיום הוא הורדת היד המצדיעה על ידי הקצין האחר. מצב זה יימשך לנצח, הרי כולנו יודעים את אופיין המשכפל של מראות. למרבה הצער, נראה כי הקצין שלנו, למרות שהיה בעל פוטנציאל פיקודי, נידון למות מרעב מול המראה.
officer1

הפרדוקס נובע מחוסר הסימטריות של פעולת ההצדעה. במקרה הפשוט והטריוויאלי, שני אנשים משתתפים: היוזם, והמקבל. בלי שום קשר לתנאים המקדימים המחייבים הצדעה, היוזם הוא זה שמתחיל את התהליך, ומרים את ידו מפאת כבוד למקבל. המקבל מחזיר באותה המחווה, והוא בוחר מתי לסיים, על ידי הורדת היד. אולם, במראה, נוצר דדלוק – ההחלטה להוריד את היד של הצד המקבל בעצם תלויה בהורדת ידו של הצד היוזם, אך זה מחכה בדיוק על אותו התנאי כדי להוריד את ידו.
למרות זאת, נראה כי לקצינים אין כל בעייה להצדיע לעצמם במראה, ולהוריד את ידם – ראיתי כמה שעשו זאת במו עיני. אם כן, כל אדם בר דעת צריך לחשוב, כיצד ייתכן העניין, הרי ברור כי הקצין לא יכול להוריד את היד. ישנן כמה אסכולות של מחשבה הפותרות את הבעיה בדרכים שונות, אך לדעתי, רק הפוסיטיביסטית נכונה.
האסכולה האימפרסיוניסטית טוענת שמעולם לא הייתה הצדעה כלל וכלל, מכיוון שהאדם המופיע במראה אינו אמיתי. על כן התנועה שהקצין מבצע עם היד איננה הצדעה, אלא רק קירוב של היד לעין הימינית, ואין לו שום בעייה לחזור למצבו הטבעי. היה קשה מאוד להתווכח עם זה, אילו הטיעון שאין עוד אדם היה בעל אמת רלוונטית. יש לשים לב שהאדם במראה אכן אינו קיים, במובן שבו אנחנו תופסים את המושג “אדם”, כלומר אין עוד יצור תבוני ובעל בשר ועור העומד בתוך עולם המראה. אולם, זה בסדר גמור להצדיע להשתקפויות המופיעות במראה. נדמיין את המצב הבא: ליד הסגן שלנו עומד אל”ם, אך בינו לבין הסגן יש מחיצה אטומה. אולם, שניהם רואים אחד את השני דרך מראה הניצבת מולם. במקרה הזה, על פי פקודת מטכ”ל, הסגן רואה את האל”ם, ומחוייב להצדיע לו. אין אף אדם בר דעת שיגיד שהסיטואציה הזאת אינה בסדר.

officer2

כלומר, במקרה הנ”ל, המראה בסך הכל מאפשרת להגדיל את שדה הראייה, או את כמות האובייקטים שאפשר לראות, כמו משקפת. אם כן, הבעייה שלנו עוברת רדוקציה לשאלה – האם מותר לקצין להצדיע לעצמו? אין שום איסור על כך בחוק, ועל כן ההצדעה תקינה, והאסכולה האימפרסיוניסטית מאבדת את עוקצה.
האסכולה הדואליסטית, לעומת זאת, כן מתייחסת לאדם הנוסף כאל העתק מושלם של הקצין. הוא “פותרת” את הפרדוקס על ידי הטענה, שאי אפשר להיכנס למצב הזה מלכתחילה, מכיוון ששני האנשים מרימים את ידם באותו הזמן, וזו אינה הצדעה תקנית. מצד שני, אם ההצדעה כן מתאפשרת, למרות הסימולטניות, הרי שאפשר בדיוק באותה המידה להוריד את היד. עצוב לי לציין, שאלו הן שטויות מוגמרות. אין האירועים מתרחשים באותו הזמן כלל וכלל – חשוב לזכור כי מהירות האור אמנם גדולה מאוד, אך סופית. ראשית, הקצין מרים את ידו, ורק לאחר זמן מה, ההשתקפות עושה זאת בתשובה. אם, למשל, המרחק בין הקצין למראה היה 150,000 קילומטר, הרי הייתה לוקחת שנייה שלמה עד שהקצין יראה את ההשתקפות מצדיעה. הוא הדין עבור הורדת היד – תמיד התמונה במראה נראית באיחור קל לאחר מעשי הקצין המקורי. גם אסכולה זאת אינה מצליחה לפתור את הפרדוקס.
הפתרון האמיתי מוצע על ידי האסכולה הפוסיטיביסטית, שמזכירה כי אין צורך להתנהג לפי חוקי ההצדעה, אם האדם שמולך אינו מצדיע לך; כמו כן, הצדעה שאינה תקנית, אינה נחשבת הצדעה כלל וכלל. כל שיש להראות, הוא שההצדעה אינה בסדר, וזה ברור וגלוי לכל – הרי יש בידינו מראה. מראה שטוחה נורמאלית הופכת בין שמאל לימין. על כן הסגן שלנו מצדיע בצורה מוזרה: הוא עצמו בימין, וההשתקפות בשמאל! בוודאי זה אינו תקני. הקצין התחיל בפרוטוקול ההצדעה, אך התגובה אינה הולמת, ולכן אין צורך להמשיך את התהליך. נהפוכו – כנראה שהיה עדיף, אילו הקצין היה נותן לעצמו תלונה, על הפרת פקודות, וחוסר ידע כיצד להצדיע.
כך בא לידי פתרון פרדוקס הקצין, וצה”ל יכול להמשיך בשגרתו, ללא חשש שקציניו ייתקעו בבוקר מול המראה.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s